8 (37) 32 74 78

APLEISTOS APSKAITOS TVARKYMAS

  • Sutvarkome ankstesnių laikotarpių apskaitą
  • Patiksliname ataskaitas bei deklaracijas
  • Pateikiame išvadas ir rekomendacijas tolimesniams buhalterinės apskaitos tvarkymui